ON VIVIM?

Poblament humà.

Àvila, 2011.

Durant la major part de la nostra existència col.lectiva com a espècie, l'ésser humà ha estat nòmada. Al llarg de milers i milers d'anys els nostres avantpassats viviren canviant de lloc constantment.

Pel 8000 a.C aparegueren els primers assentaments humans permanents, a Orient Pròxim. Poc a Poc, el sedentarisme va anar extenent-se per tot el planeta. Avui en dia, els grups humans nòmades són una reduïdissíma minoria.

En geografia, els assentaments humans es divideixen en dues grans classes: ciutats (poblament urbà), i pobles/lllogarets (poblament rural).

 

- Per què els nostres avantpassats eren nòmades?

- Per què la humanitat ha acabat essent sedentària?

- En una columna, escriu las característiques del poblament urbà i en una altra, las característiques del poblament rural. Pensa tant en nombre d'habitants, com entramat urbà, activitats econòmiques, oci, etc.

- Escriu una definició operativa de ciutat.

- Escriu una definició operativa de poble.